I. Do wszystkich użytkowników:

Forum i czat to miejsca publiczne i korzystają z szeroko przyjętych, społecznie akceptowanych zasad kulturalnego zachowania. W związku z powyższym, wszystkie określenia uważane za obraźliwe w miejscach publicznych są zabronione na Forach i Czatach.

 

Inne zabronione zachowania:

Podżeganie i prowokacja kłótni, sprzeczki, przeklinanie, atakowanie i tym podobne.

Tworzenie wielu kont w celu handlowania nimi poza grą.

Publikowanie linków służących do rejestracji w innych grach

Obraźliwe uwagi na temat innych osób, podpuszczanie innych osób.

Spamowanie, czyli przesyłanie wielu informacji, które nie są związane z tematem dyskusji.

Publikowanie w postach, podpisach, avatarach, obrazów oraz tekstów powiązanych z pornografią, agresją, nazizmem, faszyzmem, podżeganie do nienawiści na tle rasowym, BDSM oraz innych obrazów stwarzających negatywne emocje.

Promocja wszelkich rodzajach narkotyków i tematów z nimi związanych.

Tworzenie powtarzających się nazw postaci (sytuacja, kiedy gracz tworzy konto o nazwie podobnej do nazwy innego gracza).

Tworzenie nazw postaci zawierających imię lub odnoszące się do imienia powszechnie znanych osób, pseudonimów zawierających obraźliwe słowa.

Publikowanie wszelkiego rodzaju materiałów, linków związanych z crack’ami, warez’ami, botami, oraz innych materiałów rozpowszechniających nieuczciwe podejście do gry lub naruszające licencje innych firm i prawo.

Reklamy komercyjne oraz działania sprzeczne z interesami twórców.

Wszystkie inne zachowania, które łamią prawo.

Jeżeli zablokowany gracz stworzy w grze nowe konto,  musi liczyć się z możliwością zablokowania go bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie wypowiedzi umieszczone z tego konta zostaną skasowane.

Komentowanie starych wątków, dopuszczamy w sprawach związanych z podstawami gry.

W przypadku naruszeń wymienionych powyżej zasad stosowany jest określony system ostrzeżeń oraz zakazów.

 

II. Zasady gry w Obrońcy Galaktyki

Zabronione są następujące czynności:

Zarejestrowanie więcej niż jednej postaci przez jednego użytkownika w celu uzyskania przewagi i / lub zwiększenia majątku innych postaci lub postaci osób trzecich ( wielokrotne rejestracje ).

Używanie wyspecjalizowanych narzędzi w celu zautomatyzowania funkcjonalności gry ( boty ).

Zastosowanie w pseudonimie postaci lub nazwie Sfory obraźliwych sformułowań, rejestracja nazw i pseudonimów naruszających regulamin, nawołujących do konfliktów etnicznych lub naruszających prawo.

Oczernianie i naruszanie godności osobistej administratorów gry, moderatorów, innych graczy, jak również osób trzecich. Wszelkie aktywności tego typu, będą przez nas surowo karane.

Naruszanie oraz lekceważenie zasad zachowania na czacie ( systematyczne, celowe łamanie zasad ).

Wykorzystywanie błędów technicznych do swoich celów. Użytkownik znajdujący błąd powinien go zgłosić Administracji gry.

Przesyłanie, transmisja, reprodukcja i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób oprogramowania gry lub innych materiałów, które są w całości lub częściowo chronione przez prawa autorskie i inne prawa, bez właściciela prawnego.

Rozpowszechnianie informacji ( w dowolnej formie ), które nie są przeznaczone do odbioru przez osoby poniżej 18 roku życia.

Nakłanianie lub popełnianie osób trzecich do czynów zabronionych przez prawo. Wliczając w to: działania związane z handlem narkotykami, nawoływanie do obalenia legalnie wybranego rządu, działalnością terrorystyczną, pornografia, wszelkie formy dyskryminacji biorąc pod uwagę wiek, płeć, religię lub jakiekolwiek inne cechy fizyczne, psychiczne etc.

Przekazywanie innym użytkownikom danych dotyczących posiadanej przez siebie postaci ( nazwa użytkownika oraz hasło ), zarówno bezpłatnie, jak i za prawdziwe pieniądze oraz za wirtualne pieniądze w grze.

Sprzedaż uprzednio założonych i prowadzonych Sfor, za prawdziwe pieniądze lub walutę gry, wymiana Sfory za wyposażenie lub zasoby oraz wszelkiego rodzaju barterowe formy transakcji.

Kupowanie i sprzedaż przedmiotów, zasobów, waluty w grze za prawdziwe pieniądze. Wszelkie operacje tego typu mogą skutkować skasowaniem konta przez administracje gry.

Z powodu tych oraz innych naruszeń zasad, użytkownikowi natychmiastowo, bez wcześniejszego powiadomienia, może zostać zablokowany dostęp do usług gry lub te usługi mogą być ograniczone w całości lub częściowo przez administrację gry.

 Korzystanie z usług gry przez użytkownika odbywa się wyłącznie na jego odpowiedzialność, w związku z tym, administracja nie ponosi odpowiedzialności za użytkownika w żadnym wypadku, za żadne rodzaju szkody, których może doświadczyć użytkownik podczas korzystania z gry lub w przypadku niemożności otrzymania takich usług.

Zasady te mogą zostać zmodyfikowane przez administrację bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Gracz powinien zapoznawać się z warunkami regularnie, jeśli to możliwe, raz w tygodniu. Korzystanie z gry oznacza każdorazową zgodę na kolejne wersje regulaminu.


III. Zgodność

§ 1 - Rozpoczynając grę Użytkownik wyraża zgodę z poniższym:

1. Przed rozpoczęciem korzystania z gry Obrońcy Galaktyki, Użytkownik zapoznał się z Umową.

2. Rozpoczęcie gry jest tożsame z tym, że Użytkownik zaakceptował całość warunków Umowy, bez wyjątków czy modyfikacji niniejszej Umowy. Korzystanie z gry pod innymi warunkami nie jest dozwolone.

3. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze poszczególnymi punktami Umowy lub nie posiada odpowiednich praw, żeby ją zaakceptować, nie zgadza się z całością Umowy, powinien przestać korzystać z gry Obrońcy Galaktyki.

4. Umowa ( wliczając wszystkie jej części ) może zostać w każdej chwili zmieniona przez Administrację bez wcześniejszego powiadomienia wszystkich użytkowników.

Nowa wersja Umowy wchodzi w życie od razu w momencie jej opublikowania pod adresem URL: http://obroncygalaktyki.pl

 

§ 2 - Ogólne warunku korzystania z gry:

1. Użytkownikami gry Obrońcy Galaktyki mogą zostać osoby powyżej 14 roku życia.

2. Płatne usługi są dla Użytkowników, którzy mają umowę z jednym z dostawców telekomunikacji mobilnej lub z pośrednikiem ( zwany dalej „Operatorem” ).

3. Korzystanie z części specyfikacji gry jest dozwolone tylko wtedy, gdy Użytkownik wykona rejestrację na stronie gry oraz zapłaci za poszczególne usługi.

4. Lista specyfikacji, których użycie wymaga wcześniejszej rejestracji użytkowników, oraz płatnych usług jest formułowany w absolutnej dyskrecji Administracji i może się różnicować biorąc pod uwagę czas.

5. Niektóre finansowe, organizacyjne, techniczne oraz komercyjne warunki gry Obrońcy Galaktyki, wliczając jej funkcjonalność oraz płatne usługi, mogą zostać udostępnione dla użytkowników przez oddzielne umieszczenie na stronie gry.

6. Określając dane do identyfikacji odnoszące się do konta użytkownika przez wykonanie płatności Użytkownik potwierdza, że jest osobą, która zarejestrowała to konto lub osobą działająca w jej imieniu oraz szeroko pojętym interesie. Doładowanie konta Użytkownika gry Obrońcy Galaktyki funkcjonuje w oparciu o dane otrzymane od Operatora.

 

§ 3 - Administracja oferuje zarejestrowanemu Użytkownikowi:

1. Stworzenie postaci Obrońcy oraz kontrolę nad nim na stronie gry.

2. Użycie technicznych możliwości strony gry w celu wysyłania i otrzymywania wiadomości pomiędzy innymi użytkownikami gry.

3. Użycie technicznych możliwości strony gry w celu wymiany elementów gry z innymi użytkownikami.

4. Czytanie i publikowanie wiadomości ( postów ) innych użytkowników znajdujących się na forum gry Obrońcy Galaktyki.

 

§ 4 - Akceptując Umowę Użytkownik oświadcza, że:

1. Posiada wszystkie prawa i jest uprawniony do zawarcia oraz realizacji Umowy.

2. Będzie używał gry tylko i wyłącznie w celach sprecyzowanych w Umowie, ściśle z jej postanowieniami, a także zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa i praktyki.

3. Nie będzie zaangażowany w jakiekolwiek działania, które są w konflikcie lub utrudniają prawidłowe funkcjonowanie gry zawiera Obrońcy Galaktyki ( lub utrudniają pracę związanego sprzętu komputerowego, działania sieci lub oprogramowania w jakikolwiek sposób związanego z działaniem gry ).

4. Korzystanie z gry Obrońcy Galaktyki do konkretnych celów nie łamie własności i / lub moralnych praw osób trzecich, a także zakazów i ograniczeń nałożonych przez prawo, wliczając w to bez ograniczeń prawo autorskie oraz prawa pokrewne, znaków usługowych i pochodzenia nazwy, znaki towarowe, prawa do informacji przemysłowych, prawa do publikowania / innego wykorzystywania wizerunku żyjących i nieżyjących osób, i tak dalej. Materiały umieszczane przez użytkownika gry nie zamieszczają informacji i / lub grafiki naruszających ludzką godność, wzywających do przemocy, pornografii, korzystania z narkotyków, nienawiści rasowej lub etnicznej itd. Użytkownik oświadcza, iż posiada pełną zgodę od odpowiednich osób do wykorzystania publikowanych przez siebie grafik lub materiałów.

 

§ 5 - Akceptując Umowę Użytkownik rozumie oraz wyraża zgodę na wymienione niżej warunki:

1. Obrońcy Galaktyki jest grą przeznaczoną do użytku indywidualnego oraz innych nieprzynoszących korzyści majątkowych potrzeb. Korzystanie z gry w celach komercyjnych jest zabronione.

2. Ponieważ gra Obrońcy Galaktyki jest cały czas aktualizowana oraz uzupełniana o nowe funkcjonalności, forma oraz charakter świadczonych usług może się zmieniać bez uprzedniego powiadomienia.

3. Wszelki koszt dotyczący danych WAP / GPRS określona jest w umowie z Operatorem. Koszt usług powinien zostać sprawdzony u Operatora. Wszelkie kwestie finansowe powiązane z płatnościami za przesyłanie danych WAP / GPRS powinny być kierowane wyłącznie do Operatora.

4. Administracja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prędkość oraz jakość przesyłania danych. Wszystkie pytania związane ze stabilnością połączenia internetowego, konfiguracji, ustawień, telefonów komórkowych oraz innych związanych z tym zagadnieniem problemów technicznych - powinny być kierowane tylko do Operatora.

5. Użytkując grę Obrońcy Galaktyki, Użytkownik nie dostaje gwarancji, że spełni ona jego potrzeby, usługi będą terminowe, nieprzerwane, wolne od błędów i bezpieczne, oczekiwane wyniki będą osiągnięte i zostanie zapewniona sprawność oraz jakość jakichkolwiek produktów oraz to, że informacje oraz treści uzyskane poprzez użytkowanie gry, spotkają się z oczekiwaniami Użytkownika, a wszystkie błędy w oprogramowaniu gry zostaną naprawione.

6. Projekt strony, oprogramowanie i pomoce przeznaczone są do korzystania przy pomocy terminala mobilnego poprzez usługi radiowe ( komórkowe ) przy użyciu WAP i / lub GPRS. Dostęp do gry Obrońcy Galaktyki z innych, niewymienionych urządzeń i / lub protokołów może skutkować różnego rodzaju nieprawidłowościami gry.

7. Całą odpowiedzialność za udostępnianą treść oraz jej zgodność z obowiązującym prawem ponosi osoba, która stworzyła tą zawartość i / lub opublikowała ją na stronie gry Obrońcy Galaktyki.

8. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie materiały umieszczane na stronie przez użytkowników ( zwane dalej „Zawartością” ), jak również nie monitoruje zawartości, autentyczności oraz bezpieczeństwa materiałów, a także ich zgodności z obowiązującym prawem. Użytkownik posiada wszystkie niezbędne prawa do użycia materiałów.

9. Korzystając z gry Użytkownik może spotkać się z różnego rodzaju zawartością, która może być obraźliwa lub nieprzyzwoita, a także łamiącą obowiązujące prawo i prawa osób trzecich.

10. Gra może zawierać odnośniki do zasobów zewnętrznych - administracja nie bierze odpowiedzialności za dostępność tych zasobów, za ich zawartość, materiały reklamowe, ani za wszelkie skutki związane z wykorzystaniem tych zasobów.

11. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za każde naruszenie swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i / lub obowiązującego prawa, oraz za wszystkie konsekwencje naruszeń ( w tym jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą zostać poniesione przez właściciela gry i / lub osoby trzecie ).

12. Administracja zastrzega sobie prawo do skasowania jakiejkolwiek zawartości ze strony gry Obrońcy Galaktyki, lub przejściowego ograniczenia dostępu do nich bez uprzedniego poinformowana Użytkowników.

13. W sytuacji jakichkolwiek pretensji osób trzecich związanych z naruszeniem zasad własności i / lub moralnych praw osób trzecich, a także restrykcji lub przeszkód legislacyjnych, Użytkownik winny jest całościowo zrekompensować straty Administracji gry Obrońcy Galaktyki.

14. Administracja uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z naruszeniami, których dopuścił się Użytkownik, a także spowodowania strat oraz szkód w wymienionych powyżej sytuacjach.

15. W przypadku nagminnych naruszeń warunków niniejszej Umowy i / lub przepisów prawa, administracja zastrzega sobie prawo do trwałego usunięcia konta użytkownika w całości lub ograniczenie jego usług.

16. Administracja ma prawo według własnego uznania skończyć ( tymczasowo lub permanentnie) świadczenie usług (lub dowolnych funkcji w ramach Usług ) wobec danego Użytkownika, lub użytkowników ogólnie, bez uprzedniego powiadomienia.

 

§ 6 - Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywania wiadomości E-mail i SMS od strony (zwane dalej: „Notyfikacją”) dotyczących ważnych zdarzeń z jej zasobów informacji w systemie, biorąc pod uwagę poniższe warunki:

1. Administracja wyraża zgodę na wykorzystanie Notyfikacji w celu informowania wyłącznie o możliwościach systemu i / lub zmianach w jego zasobach informacji.

2. Administracja nie zamierza używać Notyfikacji, by przekazywać materiały reklamowe od osób trzecich.

3. Administracja daje możliwość Użytkownikowi modyfikacji otrzymywania Notyfikacji, a nawet całkowitego zrezygnowania z ich otrzymywania.

 

§ 7 - Rejestracja ( przez Użytkownika ) jest równoznaczna na wyrażenie zgody na automatyczne przetwarzanie, wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie jego danych osobowych.

 

§ 8 - Inne warunki:

1. Do warunków Umowy oraz relacji między wskazanymi stronami stosuje się prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Uznanie przez sąd jakiegokolwiek z postanowień niniejszej Umowy za nieważne lub wykonalne nie powoduje unieważnienia innych postanowień Umowy.

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy oraz w związku z nią będą rozstrzygane przez sądy polskie, zgodnie z ogólnymi zasadami jurysdykcji.

4. Omawiany dokument stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami od chwili jego zaakceptowania przez Użytkownika ( zgodnie z art. 1 niniejszej Umowy ) i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub dorozumiane umowy.

W razie problemów proszę pisać na adres: pomoc@obroncygalaktyki.pl

 

IV. Zasady korzystania z forum

Zanim dokładnie zapoznasz się z zasadami forum, zapoznaj się z działem ZASADY GRY oraz ZASADY KOMUNIKACJI.

W razie jakichkolwiek niejasności, skieruj się na temat zgodności lub zapytaj moderatora.

Miej na uwadze, że spam będzie karany według naszego systemu porządkowego. W przypadku ciągłego łamania regulaminu administracja gry będzie nakładać coraz surowsze kary.

1. Powody zamykania oraz usuwania tematów

Niezgodny z działem i regulaminem.

Bezsensowne, bezwartościowe i związane ze spamowaniem lub trollowaniem.

Zawierające informacje na temat innych gier online na smartfony, tablety oraz przeglądarki internetowe.

Te, które ostatni post został wysłany więcej niż 14 dni temu.

Te, którego treść i / lub cel jest podobny do już istniejącego tematu.

 

2. Powody usuwania tematów

Niezgodny z naszym regulaminem.

Bezsensowne, bezwartościowe i związane ze spamowaniem lub trollowaniem.

Tematy, w których ostatni post został wysłany więcej niż 28 dni temu.


3. Tworzenie tematów oraz postów w tematach

Wszystkie posty oraz tematy muszą być odpowiedzialnie zakładane i przemyślane. Pamiętaj - zakładane przez Ciebie tematów i wszelka komunikacja to Twoja wizytówka w Internecie.

Posty w tematach muszą odnosić się do treści postu autora tematu. W innym wypadku, będą usuwane, a nieustanne łamanie tej zasady to w praktyce spam i w związku z tym karane zgodnie z naszym regulaminem.

Posty, których autor użył zbyt wiele znaków tego samego rodzaju będą usuwane ( na przykład, za dużo enterów, minusów, plusów i innych znaków zalewających posty forum ).

Posty lub tematy nie stosujące się do regulaminu i podstaw współżycia społecznego, będą kasowane a ich autor musi liczyć się z adekwatnymi karami.

 

4. Zażalenia

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją moderatora, pisanie o tym na forum lub czacie, nie pomoże Ci załatwić ten problem. Zgłoś się wtedy do działu pomocy, z pewnością uzyskasz pomoc. Warto, byś wiedział, że moderatorzy nie zajmują się tworzeniem reguł i zasad – oni je stosują w praktyce.

Moderatorzy oraz administracja gry starają się utrzymać dobrą i odpowiednią dla graczy atmosferę. Wszyscy chętnie udzielą odpowiedzi na pojawiające się pytania.

Jeśli jakaś decyzja lub punkt regulaminu Ci nie odpowiada, możesz zgłosić się z tym problemem do działu wsparcia.

Jeśli będziesz szanował panujące zasady, z pewnością nie będziesz miał problemu z naszymi moderatorami. Traktują oni graczy obiektywnie, zgodnie z zasadami życia społecznego. W związku z tym, także gracze powinni przestrzegać netykiety.

Bądź miły i pamiętaj, że będzie świadczyć to o Tobie i Twojej postaci.


V. System Porządkowy

System porządkowy został wprowadzony, by zapewnić wszystkim graczom odpowiedni komfort w korzystaniu z przestrzeni komunikacyjnej gry Obrońcy Galaktyki. Wszystkie kary mają charakter porządkowy i ich celem jest wprowadzanie do gry możliwie jak najwięcej wygody dla wszystkich uczestników rozgrywki.

Moderator nie ma żadnego obowiązku wyjaśniania powodów swojej decyzji dotyczącej kary publicznie. Uwaga - od zażaleń na decyzje moderatorów stworzono panel pomocy, proszę kierować tam wszystkie uwagi. Wszelkie decyzje moderatorów gry nie podlegają publicznym dyskusjom. Wszystkie kary, jakie wymierzamy są oparte o wypowiedzi w dostępnych kanałach gry.

Szanuj proszę wszystkich użytkowników gry!

Moderatorzy mogą stosować ostrzeżenia, ale w wypadku graczy, którzy nie otrzymali wcześniej żadnej z kary – zależy to od ich indywidualnej decyzji.

Rodzaj kary: Żółta Kartka – 8h

Powód:

Używanie wulgaryzmów; nagminne używanie obcego języka na czacie; obrażanie innego gracza; żebractwo, czyli proszenie innych graczy o pieniądze; rozpoczęcie konfliktu; niewłaściwe zachowania, które mogą prowadzić do wszczęcia konfliktu z innymi graczami; publiczne komentowanie pracy i decyzji moderatorów oraz administracji gry; podszywanie się pod moderatorów gry; konflikt, pomiędzy graczami, skutkuje ukaraniem wszystkich z nich; wszelkie formy spamowania, trollingu, używanie caps locka.


Rodzaj kary: Czerwona Kartka – 24 h

Powód:

obrażanie moderatora gry; reklamy komercyjne oraz działania sprzeczne z interesami twórców, administratorów oraz reklamodawców; link do rejestracyjny do innych gier / usług / złośliwego oprogramowania; publiczne udostępnianie błędów w grze i wykorzystywanie ich do własnych celów.

 

Rodzaj kary: Czarna Kartka – 48 h

Powód:

wulgaryzmy kierowane w kierunku administracji gry; zabronione tematy ( pornografia, narkotyki, przemoc, nienawiść rasowa - rasizm ); przekazywanie innym użytkownikom danych dotyczących posiadanej postaci ( forum, czat ); oszustwa związane z obrotem waluty w grze; tworzenie pseudonimów, w których są umieszczone przekleństwa.

Uwaga! Kary kumulują się ze sobą. Moderator w uzasadnionych wypadkach (wielokrotne łamanie regulaminu, brak poprawy w zachowaniu gracza), do stosowania cięższych kar. Np. za dużą ilość wulgaryzmów w jednej wypowiedzi, można otrzymać kartkę Czerwoną zamiast kartka Żółtej.

Nałożenie kary działa w kanałach czat ogólny i czat gangu równolegle. W sytuacji otrzymania zgłoszenia z gangu o niewłaściwym zachowaniu innych członków gangu, będziemy reagować karząc wymienionych graczy w oparciu o wypowiedzi widoczne w naszym systemie. Zażalenie na decyzję moderatora może zgłosić wyłącznie osoba ukarana. W razie łamania przepisów prawa, możemy zablokować komunikację z danych graczem bezterminowo.

Szanując regulamin, szanujesz naszą pracę oraz innych graczy – wszyscy jesteśmy ludźmi, pamiętaj o tym!

Regulamin

Obrońcy Galaktyki © 2017