Spis treści
I. PODSTAWOWE POJĘCIA POLITYKI PRYWATNOŚCI,
II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,
III. WIADOMOŚCI WYSYŁANE PRZEZ SERWIS,
IV. LOGOWANIE ZA POMOCĄ KONT MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH,
V. KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH,
VI.  UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH,
VII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.
 
I. PODSTAWOWE POJĘCIA POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. Administrator danych: Playlink Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie kod pocztowy: 30-048, przy ulicy Czapińskiego 2.

2. Dane Osobowe: Dane Użytkowników Serwisu oraz dane powierzone do przetwarzania w związku z korzystaniem z usług Playlink Sp. z o.o. lub strony internetowej Serwisu. 

Dane dotyczące aktywności na stronie www Serwisu, dane dotyczące sesji, rodzaju urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookie lub skryptów śledzących (trackujących). Obejmują one w szczególności następujące dane: rejestrację odwiedzin i kliknięć na stronie internetowej, dane dotyczące korzystania z usług Playlink Sp. z o.o., historii związanej komunikacją mailową między Użytkownikiem, a Playlink Sp. z o.o.

3. Dane rejestracyjne: Dane podane w formularzach rejestracyjnych dostępnych w Serwisie: email, nazwa Użytkownika, hasło.

4. Przetwarzanie: Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do realizacji Usług Playlink Sp. z o.o. lub korzystania z Serwisu.

5. Rejestracja: operacja, w której Użytkownik podaje dane wymagane, by korzystać z usług Usługodawcy. Powyższe nie ma zastosowania w wypadku lub wypadkach, w którym przewidziano wyjątki od tej reguły (przykładowo przez komunikat "Graj teraz" obecny na stronie głównej serwisu ObroncyGalaktyki.pl). Do zapisania etapu gry, zawsze wymagana jest rejestracja przy użyciu adresu email.

6. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
7. Serwis: Serwis online działający pod adresem Internetowym ObroncyGalaktyki.pl oferujący grę przeglądarkową o nazwie: Obrońcy Galaktyki.
 
8. Usługa: Wszelkie usługi świadczone przez Playlink Sp. z o.o. w ramach Serwisu ObroncyGalaktyki.pl.
 
9. Usługodawca: Podmiot realizujący usługi Serwisu, czyli Playlink Sp. z o.o.
 
10. Użytkownik: Osoba korzystająca z Serwisu lub usług Playlink Sp. z o.o.
 
 
II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie ObroncyGalaktyki.pl jest: Playlink Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie kod pocztowy: 30-048, przy ulicy Czapińskiego 2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu Obrońcy Galaktyki (ObroncyGalaktyki.pl) oraz Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ”RODO”), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422 ze zm.). 
 
2. Podstawowe informacje dotyczące procesu zbierania i przetwarzania danych. Celem zbierania i przetwarzania usług jest świadczenie usług i obsługa Użytkowników Serwisu ObroncyGalaktyki.pl mieszczącego się na stronie internetowej ObroncyGalaktyki.pl
 
Usługodawca zapewnia, że zbieranie danych odbywa się przy zachowaniu norm, wynikających z przepisów prawa. Usługodawca bazuje przy tym na wytycznych wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz obowiązującym prawie Rzeczpospolitej Polskiej. Odbiorcy, którym przekazujemy Dane Osobowe, mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. we Francji i gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Pozyskiwane dane nie są wykorzystywane w procesie profilowania. 
 
3. Jakie dane są zbierane przez Serwis?
Podczas korzystania z serwisu ObroncyGalaktyki.pl, zbierane są informacje na temat: wersji przeglądarki internetowej, adres IP i czas dostępu oraz informacje systemowe (np. wersja systemu operacyjnego i rozdzielczość ekranu). Powyższe dane, nie są używane do identyfikacji konkretnego Użytkownika Internetu, a mają za cel prawidłowe świadczenie usług przez Usługodawcę. Dane rejestracyjne w postaci adresu email są zbierane przez Usługodawcę i przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika podczas rejestracji w usłudze świadczonej przez Usługodawcę w ramach serwisu ObroncyGalaktyki.pl. Wynika to z faktu, że warunkiem zapisania etapu gry jest rejestracja przy użyciu adresu email Użytkownika. Płatności, umożliwiające korzystanie z dodatkowych funkcjonalności w grze są opcjonalne, ale by skompletować płatność niezbędne jest podanie odpowiednich informacji do obsługi procesu płatności, w tym: numeru telefonu. W wypadku braku wypełnienia powyższych warunków, Usługodawca nie będzie w stanie świadczyć usługi w pełnym zakresie.
 
Dodatkowo Użytkownik może zostać poproszony przez Usługodawcę, o dodatkowe infor-macje takie jak: nr telefonu, ID płatności, posiadana wersja przeglądarki internetowej, informacje systemowe (np. wersja systemu operacyjnego i rozdzielczość ekranu) i inne związane z jakością usługi Usługodawcy, celem ich wykorzystania do pomocy Użytkownikowi w ramach realizacji obowiązków Usługodawcy.
 
III WIADOMOŚCI WYSYŁANE PRZEZ SERWIS
Serwis ObroncyGalaktyki.pl może wysyłać informacje i treści marketingowe odnoszące się bezpośrednio do Serwisu i świadczonych przez Administratora usług. Są to m.in: informacje na te-mat promocji w grze, informacje o konkursach, eventach i kodach promocyjnych. Usługodawca może przesłać je na konto email Użytkownika, poprzez wiadomości Push wysyłane na przeglądarkę internetową oraz powiadomienia wysyłane na urządzenie mobilne w formie powiadomień w aplikacji mobilnej.
 
IV. LOGOWANIE ZA POMOCĄ KONT MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
1. Logowanie za pomocą usługi Facebook
Możesz zarejestrować się w Serwisie oraz logować do Serwisu za pomocą portalu Facebook, będącej usługą oferowaną przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). W celu dokonania rejestracji w grze lub logowania, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może podać dane niezbędne do rejestracji, lub w celu logo-wania - swoje dane Użytkownika. W ramach procesu rejestracji, Użytkownik udziela zgody na prze-kazanie przez Google firmie Playlink SA unikalnego identyfikatora użytkownika oraz adresu email. W ten sposób profil Google użytkownika jest łączony z naszą usługą. Dalsze informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://pl.facebook.com/about/privacy/update.
 
2. Logowanie za pomocą usługi Twitter
Możesz zarejestrować się w Serwisie oraz logować do Serwisu konta Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A.(„Twitter”)). W celu dokonania rejestracji lub zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę Twitter, na której może podać dane niezbędne do rejestracji, lub w celu logowania - swoje dane Użytkownika. W ten sposób profil Twitter użytkownika jest łączony z naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy informacje od Twitter. Zostają nam przekazane poniższe dane: unikalnego identyfikatora użytkownika oraz adresu email Użytkownika podanego w procesie rejestracji lub logowania.
Dalsze informacje na temat Twitter i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://twitter.com/en/privacy.
 
3. Logowanie za pomocą Google
"Możesz zarejestrować się w Serwisie oraz logować do Serwisu konta Google, to usługa, zapewniana przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland („Google”)). W ramach procesu rejestracji, Użytkownik udziela zgody na przekazanie przez Google firmie Playlink Sp. z o.o. unikalnego identyfikatora użytkownika oraz adresu email. W ten sposób profil Google użytkownika jest łączony z naszą usługą. "W celu dokonania rejestracji lub zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę Google, na której może podać dane niezbędne do rejestracji, lub w celu logowania - swoje dane Użytkownika. Dalsze informacje na temat Google i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://policies.google.com/privacy./
 
V. KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane kontaktowe Administratora, adres email: biuro@playlink.pl, adres korespondencyjny: Playlink Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie kod pocztowy: 30-048, przy ulicy Czapińskiego 2.
 
VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH:
Każda osoba udzielająca zgody ma możliwość dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie. Cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pozyskane przez Playlink dane będą przetwarzane do odwołania zgody i przez czas niezbędny do prawidłowego świadczenia usług Serwisu oraz obsługi procesów płatności. 
 
VII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI: 
Serwis ObroncyGalaktyki.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie obroncygalaktyki.pl/t/polityka-prywatnosci
 
Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, nie podejmuj żadnych działań w Serwisie ObroncyGalaktyki.pl.

Regulamin

Obrońcy Galaktyki © 2017